Når vi skal ut i skogen og bedømme en ekvipasje så har vi visse kriterier å gå etter.  Tempo, tapsarbeid, vilje til å jobbe, interesse for annet vilt osv er ting vi ser etter og det er ikke alltid en like lett jobb for oss å komme fram til hva slags premiering/poengsetting ekvipasjen skal få den dagen. 

Er det en uerfaren / ung hund så ser man kanskje med litt «mildere» øyne enn om det er en ringrev som har sporkonkurranse som livsstil. 

Misforstå meg rett; de skal dømmes etter de samme kriteriene men det er uhyre viktig at den uerfarne ikke blir skremt bort fra prøvearenaen dersom de ikke helt har dagen, men at de kan få tips og veiledning etterpå slik at de tør komme tilbake. 

Til syvende og sist er er det helhetsinntrykket som avgjør hva vi lander på.

For å hjelpe oss på vei så er det laget forslag til veiledning for oss dommere.  Den er nyttig for at vi skal kunne dømme mest mulig likt – det er i PDF-format og lett og laste ned.

Veiledning i bruk av kritikkskjema blodspor

Kort forklaring til kritikkskjema ferskspor