Statistikk over felt vilt fra 1994 til 2015

ÅR HJORT RÅDYR ELG ANNET
1994 1 okse
1995
1996 1 bukk
1997 1 bukk
1998 1 bukk
1 kolle
1 råbukk
1999 1 kalv
2000 1 kalv
2001 1 kalv 1 villsau (oppdrag)
2002 1 kolle
2003 1 bukk 1 råbukk
1 rågeit
2004 2 bukker
3 koller
2 råbukker
2005 4 bukker
2 koller
1 havert
2006 1 bukk
2 koller
3 råbukker
2007 1 bukk
2 koller
1 kalv
1 råbukk
1 rågeit
1 rev
1 mår
2008 3 bukker
2 koller
1 kalv
2 råbukker
1 rågeit
1 kje
1 havert
2009 1 bukk
2 koller
1 kalv
1 rev
2010 1 kolle 1 råbukk
1 kje
1 svartbjørn
2011 4 bukker
2 koller
2 kalver
1 råbukk
2012 2 koller 1 rågeit
2013 1 kolle
2 bukker
2 råbukker
1 rågeit
2 svartbjørner
2014 1 bukk 2 råbukker
2015 1 kolle
1 bukk
1 råbukk
1 rågeit