Jeg er en ivrig jeger og det viltet jeg jakter mest på er hjort og rådyr som det finnes mye av hos oss.  Men – jeg sier heller ikke nei til andre viltarter; jeg har f.eks skutt både havert, mår, rev og nå seinest svartbjørn i Canada.