Vi har hatt en innholdsrik høst på ettersøksfronten, og jeg synes det er veldig OK å både skrive om og å ta bilder av Amigo og dyret etterpå.  Det er som en slags søksdagbok i offentlig format om du vil – samtidig som er jeg veldig klar på å bevare anonymiteten til jegeren. 
Taushetsplikta ligger tungt på meg og det skal aldri komme informasjon fra min munn som kan fortelle hvem jegeren er og hvor ettersøket har pågått.  Dersom jegeren sjølv vil fortelle så er det selvsagt noe helt annet!

Jeg har som sagt tatt noen bilder som jeg legger ut her.  Jegerne blir aldri avbildet – det er kun Amigo og dyret som jeg tar bilde av og som jeg skriver litt om her på hjemmesida.

Kolle funnet død etter 15 m

Kolle skutt etter 300 m sporing

Kolle og kalv - begge skutt i søket

Kolle funnet død etter 80 m

Bukk funnet død etter 50 m

Spissbukk funnet død etter 3-400 m