Hvert eneste treningsspor fra Amigo var 9 uker er dokumentert i sporloggen.  Du finner dem i rekkefølge under fanene.