Jeg og Amigo var ute på et ettersøk nå i kveld.  Ei kolle er påskutt og forsvinner i smellen.  Det er helt stille etterpå og skytteren undersøker skuddplass forsiktig før han tar en liten runde for å titte etter dyret.  Når han ikke finner det innenfor 30 m så ønsker han en sporhund på plass, og det er fornuftig tankegang. 
Det har regnet i bøtter og spann så det finnes overhodet ingen spor på skuddstedet så jeg tar bare på Amigo selen og lina og ber ham søke.  Han tar en liten sveiperunde på selve skuddplassen før han går ut i motsatt retning av der skytteren har vært og sett.  Knappe 15 m derfra ligger hjorten – meget død med et perfekt treff!

Det aller fleste ettersøkene jeg går er perfekte skudd – men dyret har bare sprunget et stykke før det ramler overende.   Det er helt normalt at et dyr kan løpe 100 m faktisk.  Så denne kolla har bare løpt rett opp en liten bakke før den ramla ned i et lite dike – og det kan derfor være veldig vanskelig å finne igjen uten hundens gode luktesans 🙂