Ettersøkskravet

I 1994 ble det i lovs form vedtatt at alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang til godkjent ettersøkshund.  Før kravet kom så var det nok mange som brukte hundene sine da også, men nå sa loven at har du ikke tilgang på hund så får du rett og slett holde deg hjemme…  det ble dermed en voldsom pågang på prøvearrangørene og tusenvis av hunder over det ganske land fikk sin godkjenning.  Pr. november 2006 finnes det 6979 godkjente ettersøkshunder i Norge fordelt på alle fylkene (kilde NKK.no)

Skjeler vi over til Sverige så har de ingen formelle krav til ettersøksekvipasjen – her er det bare å spore i vei den som vil!

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøks-ekvipasje;  det vil si hund og hundefører som har bestått praktisk prøve i henhold til ”Instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund” fastsatt av DN (Direktoratet for Naturforvaltning).

Registeret over godkjente ettersøkshunder har NKK oversikt over.  Kommunene har oversikt over godkjente hunder i eget distrikt.  Henvendelser vedrørende ettersøksekvipasjer kan rettes til disse.

Kan alle trene blodspor eller bli ettersøkshund?

Ja – enten de er renrasede eller blandingshunder kan de bli godkjente ettersøkshunder eller bare trene blodspor.  Noen raser har mer anlegg for sporing enn andre  – typisk å se er gruppe 6/4, 5 og 8 (dachser, spisshunder og spaniels/retrievers). 
Alle hunder med et visst snev av jaktlyst klarer å følge varme spor (ferske) – det er ingen heksekunst.  Men en ettersøkshund er en hund som i slakk line kan følge kalde spor (12 – 24 t gamle eller eldre) og er i stand til å finne skadd vilt.  Det er dette som skiller dem fra den «vanlige» hunden. 

 Skal hunden bli ettersøkshund må den være vaksinert,  ID-merket og over 9 måneder når man melder opp til prøve.

Er viltsporchampion og ettersøkshund det samme?

Nei.  Her er det lett å gå litt i surr så jeg skal forklare forskjellene.

Krav for å bli viltsporchampion:

Hunden må være renraset og over 9 måneder og ID-merket.  Den må ha 3 x 1 pr. på blodsporprøve.  Den ene av 1 pr. må være tatt på en ordinær/terminfesta prøve.  I tillegg må hunden ha minst 2 x 2 pr. på utstilling etter fylte 2 år.

Krav for å bli ettersøkshund:

Både renrasede og blandingshunder er tillatt.  Hunden må oppnå minst 2 pr. på blodsporprøve og minst 7 poeng på fersksporprøve.  Hunden må være ID-merket og over 9 måneder.  Det er ekvipasjen som godkjennes.

Ettersøkshunden må altså bestå en fersksporprøve i tillegg.  Det er ikke tillatt å ta denne prøven før blodsporprøven er gjennomført og fått minst 2 pr.

Må jeg velge enten eller?

Nei selvsagt ikke!  Langt de fleste driver med blodsportrening fordi det er GØY og en aktivitet som gir masse frisk luft og glede med hunden sin.  En stabijhoun er en ypperlig sporhund og egner seg meget godt til denne aktiviteten.  De er – som vi alle vet – nokså sta av seg og det kommer godt med i sporsammenheng.  De jobber i vei og vil ikke gi seg før de har klart oppgaven 🙂 En annen ting som gjør denne rasen god på spor er at de er behagelige å spore med; de har et fint tempo og grundig måte å jobbe på.

Jeg anbefaler dere å prøve blodsportrening.  Det finnes både kurser og bøker og nettsteder man kan finne informasjon om dette på.