Rasestandarden for stabijhoun ble oppgradert i 2015. Det har også blitt laget et dommerkompedium av Diana Striegel; nederlandsk dommer med spesialkunnskap om rasen.
Den ligger ute på FCI sine sider i form av powerpointpresentasjon på engelsk og det har vært et stort savn at den ikke har vært oversatt til norsk.

Det er kommet mye nytt som er spesielt for rasen og som dessverre ofte ikke blir tatt hensyn til under bedømming fordi dommeren kanskje ikke er oppdatert. Dette gjelder bla størrelse som nå har fått mer slingringsmonn.

Med Diana Striegels godkjennelse har jeg oversatt denne utvidede rasestandarden og hun har sett gjennom innholdet og gitt klarsignal til å bruke den.

Standarden blir sendt videre til Autoriserte Hundedommeres Forening samt lagt til på hjemmesiden til Norsk Stabijhounklubb etterhvert.

HER ligger den – kos deg med lesingen!